Резултати

  Графика с резултати на деца подложени на ХБОT.
„Вече като оцветява излиза все по-малко от очертанията. Научи се да рисува слънце. А днес на таблото бяха сложили и единици, писани от него“ – Д.К (майката на детето).
  Оцветяване на дете с аутизъм след 10 процедури ХБОТ.
Ето как едно 17-годишно момиче с аутизъм оцветява картинки преди и след ХБОТ: a/преди ХБОТ b/след една седмица-5 процедури ХБОТ c/след 3 седмици – 15 ХБОТ d/след 5 седмици – 20 ХБОТ.