Цени

Една процедура 40 лв.

+Отстъпка при повече посещения

* времето на процедурата може да варира от 40 мин. до 60 мин. за да бъде съобразено със здравословното състояние и нуждите на клиентите

 

Указания за работа с барокамера

Scan0005